Kontejnery na drobný elektroodpad

Do těchto kontejnerů můžete vyhodit například nepotřebné klávesnice a myši, staré audiopřehrávače, rádia nebo mobilní telefony, vybité baterie a monočlánky, elektronické hračky.

Umístění kontejnerů v Prostějově:

 • Domamyslice - křižovatka ulic Domamyslická a Žitná - točna MHD - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • Čechovice - Čechovická ulice - u parčíku - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • Krasice - Vícovská ulice - u dětského hřiště - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • Václava Špály - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu mezi domy č. 1 a 2
 • Neumannovo náměstí - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • křižovatka ulic Rejskova a Vápenice - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • sídliště Šárka - dům č. 32 - naproti restauraci - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • křižovatka ulic Tylova a Libušinka - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • Bohumíra Šmerala u firmy Pfaff servis - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • Vrahovice - sídliště Svornosti - mezi domy č. 9 - 11 - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
 • Vrahovice - Kyjevská - Trpinky - u kontejnerového hnízda na třídění odpadu

Větší elektrospotřebice (televize, počítače, audiotechniku apod.) odevzejte do sběrného dvora v Průmyslové ulici (mapa) nebo U sv. Anny (mapa)

Kontejnery na sběr starého oblečení

Město Prostějov se rozhodlo připojit k městům, v nichž je možno separovat i obnošené šatstvo, a nechalo rozmístit specielní kontejnery na oděvy. Tyto kontejnery naleznete:

 • Antonína Slavíčka 2
 • Jana Zrzavého 2
 • Cyrila Boudy 2
 • Kpt. O. Jaroše 17
 • J.V.Myslbeka x Švýcarská
 • Finská 12
 • Finská 1
 • Sídliště svobody u mateřské školy, blok 18
 • Sídliště svobody 19/72
 • Sídliště svobody 8/26
 • Domamyslice u samoobsluhy
 • Čechovice
 • Vrahovice-Trpínky
 • Sídliště Svornosti – 2 kontejnery
 • Sídliště E.Beneše

Kontejnety rozmístila firma REVENGE a.s., která se sváží staré oděvy, třídí je a dále využívá. Oblečení třídí, a z 400 až 500 tun měsíčně se podaří 50% oblečení zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu. Dalších 35% se zpracuje pro průmyslové využití. Zbylých 15% je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje.

Bioodpad

Od soboty 19. listopadu 2011 zahájí A.S.A. TS ve městě Prostějově svoz biologického odpadu, a to dle seznamu ulic, do nichž byly bionádoby zapůjčeny občanům. Následné svozy proběhnou vždy v sobotu jednou za dva týdny, v době od 7:00 do 12:00 hodin. Nádoba musí být umístěna na adrese svozu komunálního odpadu (venku), nikoliv například na zahradě.

Co ukládat do bionádob?

Do bionádob patří tráva, drny, listí, jehličí, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináčů, odpad z řezu keřů i stromů (nastříhaný či štěpkovaný), kusové dřevo včetně přirostlé kůry, nepřirostlá kůra, seno, sláma, piliny, zbytky zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje, kávová sedlina a skořápky z vajec.

Co do bionádob nepatří?

Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

 

zdroj: www.mestopv.cz

aktualizováno: 13. 11. 2011