Rodiny Čechů a cizinců se letos mohou zúčastnit již 15. ročníku společných setkání u netradičního nedělního oběda. Připojte se k více než patnácti stům rodin, které po dobu trvání projektu

Rodina Odvedle

našli odvahu potkat se s odlišnou kulturou a získat nové přátelé.

Koncept rodinných setkání úspěšně funguje od roku 2004 a snaží se podporovat kvalitní komunikaci na individuální úrovni. Za dobu trvání projektu usedlo ke společným obědům celkem 4227 osob, které se předtím neznaly.

Letos se v rámci jubilejního 15. ročníků projektu můžete těšit na dvě hlavní aktivity:

  • Setkání rodin Čechů a cizinců u společného oběda

Kdo se může projektu zúčastnit?

  • české rodiny a rodiny cizinců z třetích zemí žijící legálně na území ČR; nejméně dva lidé, kteří se považují za rodinu (není povinné, aby byli manželé).

Bohužel se nemohou zúčastnit:

  • obyvatelé EU (mimo obyvatel ČR)
  • státní příslušníci, kteří podali žádost o udělení mezinárodní ochrany, ti, kteří mají status uprchlíka, nebo ti, kteří pobývají na území ČR nelegálně.
  • smíšená manželství, kde je jeden z partnerů občanem EU.

Pokud všechno souhlasí, stačí pouze vyplnit online přihlášku a tým koordinátorů vás bude před setkáním kontaktovat.

Jak vyplnit přihlášku?

V on-line přihlášce k setkání rodin uvedete své kontaktní údaje, zaměstnání a koníčky. Tyto informace poslouží k tomu, aby koordinátoři projektu našli ve vašem okolí takovou rodinu, abyste měli co nejvíce společného a návštěva se opravdu povedla (samozřejmě např. zohlední, jakými jazyky se domluvíte).

Jak setkání probíhá?

Jde o jednodenní nedělní setkání vždy u jedné z rodin - buď české nebo cizinecké. Jedna z rodin je tedy hostitelská, připraví pro svou návštěvu nedělní oběd i program. Záleží vždy na každém, co komu vyhovuje a na co má náladu a chuť. U každého setkání je i asistent - klíčová osoba, která před samotným setkáním osobně obě rodiny zkontaktuje a podá jim informace o druhé rodině a také o průběhu setkání.

Váháte, nejste si jistí? Podívejte se na video ze setkání Rodiny Odvedle.

Rodina Odvedle 2018
15. ročník

Kdy: 25. listopadu 2018 ve 13.00 hod.
Kde: ve všech krajích ČR

  • Jubilejní setkání rodin

V letošním roce se také uskuteční společné setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Myšlenka vznikla na základě přání účastníků s cílem seznámit se a diskutovat nejen o osobních zkušenostech a dojmech, ale také o možnostech aktivně se podílet na dalších aktivitách v oblasti integrace cizinců. Součástí těchto setkání bude i zábavní a kulturní program s pohoštěním a přípitkem k jubilejnímu 15. výročí projektu.

Setkání se zúčastní také zástupci měst, městských částí a neziskových organizací.

Setkání proběhnou na podzim tohoto roku a budou se konat ve 4 městech – Praha, Brno, Liberec a Ústí nad Labem.

  • PRAHA – 15. října 2018 – Divadlo v Korunní (Korunní 30, Praha 3)
    Těšit se můžete na vystoupení Divadla Utlačovaných, Allstar Refjúdží Band, Tigran Hovakimyan, Luna Begović a další!

 

Kontakt na organizátory:

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1, Praha 2

tel.: 222 522 070
e-mail: slovo21 zavináč centrum.cz

www stránky: www.slovo21.cz