1/2/2007-31/7/2007
Roxane.jpg, 500x375, 78.11 KB

Roxane Fohl za svého působení u nás vytvořila prezentaci "Toulky po hradech a zámcích Lucemburska". Aktivně připravila stánek ICM Prostějov na Den EU, na němž prezentovala svou zemi – Lucembursko; návštěvníci stánku si mohli i prakticky vyzkoušet své znalosti o Lucembursku. Za svou si také vzala přípravu pravidelné "čajovny" pro návštěvníky ICM Prostějov.