Stáže (nejen) v zahraničí

Stáže jsou krátkodobé (převážně 1-6 měsíců), většinou neplacené, pracovní příležitosti ve firmách, které vám umožní získat zkušenosti ve vystudovaném oboru, potřebnou praxi a mnoho dalších užitečných profesních dovedností.

Cílem každé stáže je co nejlepší seznámení se z prací celé firmy, a to nejlépe na všech pracovních pozicích, které nabízí - může se tedy stát, že i v rámci hotelového managementu strávíte nějakou dobu v hotelové kavárně jako číšník. Důležité je ovšem zvyšování vaší kvalifikace, proto by to nemělo být vaše jediné umístění.

V České republice zatí není nabídka stáží nijak rozšířená - podívat se můžete třeba stránky projektu Stáže ve firmách, který běží od roku 2012 a je určen pro absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené) a také pro zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Podobně existuje pro studenty web Stáže pro mladé, který nabízí stáže v českých firmám žákům posledního ročníku středních škol a studentům posledních dvou semestrů VOŠ a VŠ. Tyto projekty Fondu dalšího vzdělávání poběží do konce roku 2015. O možnosti pokračování projektu i v dalších letech se jedná.

Hledáte-li stáž, můžete využít Národní knihovnu stáží, která funguje také pod Fondem dalšího vzdělávání, a která slouží jako veřejně přístupná platforma pro setkávání uchazečů o stáž a poskytovatelů stáží.

Zahraniční stáže

Větší příležitost co do počtu stáží nabízí zahraničí, k pracovní stránce se pak přidají i jazykové znalosti. Mezi nabízenými stážemi si stále větší oblibu získávají stáže v evropských institucích (právo, překladatelství…), ale stáž je možné absolvovat téměř v jakémkoli oboru.

Na zahraniční stáže se většinou hlásí studenti nebo absolventi středních, vyšších odborných a vysokých škol (věkově jsou stáže nabízeny zájemcům od 18 do 40 let). Při výběru stážistů je důležité mít daný obor vystudovaný nebo mít předchozí praxi, a samozřejmě odpovídající jazykové znalosti.

Při zahraničních stážích opět platí, že pokud už je stáž placená, platy bývají nižší. Většinou se však z platu při "studentském způsobu života" dá vyjít. Navíc stážista může dostávat například malý příspěvek na bydlení nebo stipendium - každá firma či instituce má pro své stáže jiné podmínky.

Jak si najít stáž v zahraničí?

Při hledání stáže můžete oslovit agentury sjednávající práci v zahraničí, zapojit se do již běžících programů nebo využít nabízených stáží institucí Evropské unie. Většinou je nutné se na daných stránkách zaregistrovat, vyplnit životopis, najít si žádanou stáž a do určeného data se na ni přihlásit. Firma nebo agentura může vás a ostatní zájemce pozvat na pohovor a následně vybrat nejvhodnějšího uchazeče.

Mezinárodní studentská organizace nabízí studentům VŠ a čerstvým absolventům zahraniční stáže v kulturní či komerční sféře, v technických oborech a v pedagogice. Podmínkou je dobrá znalost angličtiny (odpovídající B1/B2/C1), finanční vklad (5000-9000 Kč + cestovné), pro pracovní stáže pak bakalářský titul a ne víc jak dva roku od ukončení studia, výhodou je druhý jazyk.

Možnosti stáží AIESEC včetně blogů stážistů v zahraničí najdete na webu NaStáž.cz.

Mezinárodní organizace zajišťující zahraniční praxe pro studenty technických vysokých škol (ČVUT Praha, VŠCHT Praha, ZČU Plzeň, TU Liberec, VUT Brno, UTB Zlín, VŠB Ostrava) nejvýše rok po ukončení studia.

ELSA (Evropské sdružení studentů práva) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Nabízí studentům práv výjimečnou příležitost a prostor získání nových dovedností a zlepšení těch stávajících - a to po celé Evropě!

STEP je program výměnných stáží, který poskytuje bezprostřední praxi v oblasti hmotného i procesního práva a stejně tak zprostředkovává kulturu cizích zemí. Stáže trvají po dobu 2 týdnů až 18 měsíců a uskutečňují se v jakémkoli právním prostředí, např. v právních firmách, u soudů, ve veřejných institucích, bankách, na firemních právních odděleních, v poradenských firmách a v mezinárodních a evropských organizacích.

V rámci podpory vzdělání a profesního tréninku nabízí Evropský parlament možnosti stáží, aby se mladí lidé (18-45 let) mohli blíže seznámit s fungováním této instituce EU. V Evropském parlamentu probíhají toho času tři typy stáží (placené či neplacené):

- stipendium Roberta Schumana (obecné a žurnalistické)
- stáže v překladatelství
- stáže v konferenčním tlumočnictví

Důležitá je výborná znalost jednoho oficiálního jazyka EU a dobrá znalost jazyka druhého. Další informace k jednotlivým typům stáží, o povinnostech stážistů, možnostech přerušení stáže, hrazení nákladů na cestování, měsíčních platech (v případě placené stáže) a na koho se můžete obrátit, získáte na stránkách Evropského parlamentu - Stáže.

- Rada Evropy
- Soudní dvůr
- Evropská komise
- Evropský hospodářský a sociální výbor

Další informace?

  • Evropský portál pro mládež - europa.eu/youth - Stáže - odkazy na firmy a agentury, které nabízejí práci, stáže, letní brigády a au-pair v zahraničí
  • Evropská databáze stáží - organizace Europe-Internship shromažďuje aktuálně dostupné nabídky na stáže a pracovní pozice pro mladé lidi
  • Portál Nazkusenou.cz, kde najdete informace a zkušenosti od lidí, kteří sami pracovali v zahraničí

 

 

Zdroj: www.euroskop.cz, nastaz.cz, www.evropsky-parlament.czhttp://eurodesk.cz/