Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Komenského 17, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 302 541
e-mail: cmg zavináč cmgpv.cz
www stránky: www.cmgpv.cz
Facebook

Církevní osmileté gymnázium

Gymnázium Jiřího Wolkera

Kollárova 3, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 800 077
e-mail: gjw zavináč gjwprostejov.cz
www stránky: www.gjwprostejov.cz
Facebook

Osmileté a čtyřleté gymnázium. Nabízí také třídy zaměřené na tělesnou výchovu. Ve známost vešlo zejména studentské divadlo Point a další kulturní aktivity žáků.

Obchodní akademie Prostějov

Palackého 18, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 345 260
e-mail: podatelna zavináč oapv.cz
www stránky: www.oapv.cz
Facebook

Klíčovými předměty jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý) z odborných předmětů ekonomika a účetnictví doplňované dalšími odbornými předměty: informační technologií (výpočetní technikou), bankovnictvím, právem, statistikou, písemnou a elektronickou komunikací. Příklady z praxe si žáci osvojují v ekonomických cvičeních a současně jsou připravováni na praktickou maturitní zkoušku.

Specializace:

 • Cestovní ruch
 • Finanční poradenství
 • Účetnictví a daně

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Studentská 2, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 301 411
e-mail: rgazs zavináč rg.prostejov.cz
www stránky: www.rg.prostejov.cz
Facebook

Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.   

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Prostějov

Rejskova 2987/4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 341 413, ředitel - 582 333 845
e-mail: reditel zavináč sospo.eu, sekretariat zavináč sospo.eu
www stránky: www.sospo.eu
Facebook

Čtyřleté denní studium Ekonomika a podnikání

 • ŠVP Podnikání v EU a projektové řízení
 • ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
 • ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
 • ŠVP Sportovní management

Škola nabízí i 3leté dálkové nástavbové studium a 2leté zkrácené denní studium.

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské Prostějov

Lidická 4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 342 311
e-mail: red.spsasoupv zavináč infos.cz
www stránky: spsasou.prostejov.cz 
Facebook

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy a mechatronika
 • Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství
 • Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
 • Mechanik strojů a zařízení
 • Mechanik seřizovač

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu:

 • Obráběč kovů
 • Nástrojař
 • Jemný mechanik
 • Strojní mechanik (Zámečník)

Nástavbové studium:

 • Provozní technika

Odloučená pracoviště:

 • Dílny Vrahovická
 • Dílny Wolkerova

Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově

náměstí Edmunda Husserla 1, Prostějov, 79655 (mapa)
telefon: 582 351 977
e-mail: sos zavináč sosprostejov.cz
www stránky: www.souobchodnipv.cz

Naše škola nabízí tříleté studia oborů vzdělání s výučním listem 

 • Výrobce kožedělného zboží
 • Cukrář
 • Čalouník
 • Číšník
 • Kuchař
 • Prodavač
 • Řezník, uzenář

čtyřleté studium oborů vzdělání s maturitní zkouškou

 • Kosmetické služby
 • Obchodník

dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 • Podnikání

Střední školy designu a módy, Prostějov

Vápenice 2986/1, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 346 711
e-mail: info zavináč ssdam.cz
www stránky: www.ssdam.cz
Facebook

Škola nabízí vzdělání v oborech:

 • Užitá malba a design interiéru
 • Multimediální tvorba
 • Modelářství a návrhářství oděvů

Všechny obory kladou důraz na ICT kompetence žáků prostřednictví předmětu Počítačová grafika, jazykové kompetence zavedením výuky druhého cizího jazyka a finanční gramotnost předmětem Ekonomika.

Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.

Komenského 4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 587 571 965
e-mail: ssa zavináč ssaprostejov.cz
www stránky: http://ssaprostejov.cz

Tříleté učební obory:

 • Automechanik
 • Autoklempíř
 • Kadeřník

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

 • Provozní technika
 • Podnikání (Kadeřnické služby)

ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o

Husovo nám. 2061/91, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 777 200
e-mail: artecon zavináč artecon.cz
www stránky: www.artecon.cz
Facebook

Čtyřleté umělecké studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Grafika médií a tisku
 • Grafika v reklamní praxi
 • Fotografie v reklamní praxi
 • Módní designér a vizážista

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Podnikání v propagační tvorbě
 • Řízení obchodních a výrobních firem
 • Státní služba a správní řízení

Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Prodejní a propagační činnost
 • Umění dekorace a keramiky
 • Umění aranžování
 • Tradiční krejčí
 • Prodavač oděvů, textilu a doplňků

Nástavbové maturitní studium:

 • Podnikání
 • Propagace

Střední zdravotnická škola Prostějov

Vápenice 2985/3, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 343 861
e-mail: skola zavináč szdravpv.cz
www stránky: www.szdravpv.cz
Facebook

Čtyřleté studium oboru zdravotnický asistent zakončené maturitní zkouškou.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

náměstí Spojenců 17, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 345 624
e-mail: svehlova zavináč svehlova.cz
www stránky: www.svehlova.cz

Čtyřleté studijní obory

 • Analýza potravin
 • Technologie potravin
 • Autotronik

Dvouleté – nástavbové studium

 • Podnikání
 • Stavební provoz

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Opravář zemědělských strojů
 • Elektrikář pro silnoproud
 • Instalatér
 • Malíř a lakýrník
 • Tesař
 • Truhlář
 • Zedník
 • Montér suchých staveb
 • Klempíř
 • Provozní služby
 • Zednické práce
 • Zahradnické práce
 • Opravářské práce
 • Výrobce potravin

Odloučená pracoviště:

 • výuka – Svatoplukova 80
 • dílny odborného výcviku – Určická 94, U Spalovny 12
 • školní jídelna – Vojáčkovo nám. 4
 • domov mládeže – Fanderlíkova 25, Vojáčkovo nám. 4

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 336 649
e-mail: prostejov zavináč trivis.cz
www stránky: www.trivisprostejov.cz
Facebook

V oboru bezpečnostně právní činnost je k dispozici denní a dálkové studium (čtyřletý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou, tříletý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana – nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU).

Základní škola a gymnázium města Konice

Tyršova 609, Konice, 79852 (mapa)
telefon: 582 302 671
e-mail: gymnazium zavináč konice.cz
www stránky: www.gymnazium-konice.cz

Osmileté gymnázium.

 

Použité zdroje: webové stránky škol a www.pvskoly.cz