Tvůj hlas může rozhodnout

ICM Jindřichův Hradec z.s. řídí v letošním roce projekt Strukturovaného dialogu „Tvůj hlas může rozhodnout“, jenž je realizován na národní úrovni a velmi výrazně přispěje ke zvýšení a zlepšení občanských kompetencí mladých lidí.

Informace o celém projektu najdete na webové stránce www.volby-2017.cz a facebooku www.facebook.com/groups/645110135662828/?fref=ts, kde budou podávány aktuální informace, poskytováno online poradenství a založena je i diskuzní platforma na sociálních sítích.

Projekt umožní mladým lidem odpovědět si na otázky:

 • Co je to volební právo?
 • Proč by měli svého práva využít?
 • Proč jsou volby do PS důležité?
 • Jak se orientovat ve volebním programu seskupení volených do PS?
 • Jak volit a proč zvolit variantu - stranu, nebo dát preferenční hlas?
 • Jaký je vliv médií před volbami?

Cíle projektu:

 • Dialog se zúčastněnými subjekty a propagace politiky a programu s orgány veřejné moci, poskytovateli a zúčastněnými subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže k aktuálním otázkám.
 • Aktivní účast mladých lidí na tvorbě politik a zákonů, které se jí týkají – konkrétně využití práva volit.
 • Zvyšování povědomí mládeže o právech mladých lidí a možnosti zapojení se do dialogu s osobami s rozhodovacími pravomocemi, odborníky a zástupci orgánů veřejné správy v oblasti mládeže.
 • Podpořit kontinuální vzdělávání mladých lidí k získávání nových digitálních dovedností, aby z technologií získaly co nejvíce a mohly generovat lepší výsledky učení.
 • Rozvoj základních a průřezových dovedností mladých lidí.

 

Projekt je řízen zkušeným projektovým manažerem a nepropaguje ani neagituje pro žádnou politickou stranu.


ICM Jindřichův Hradec z.s. zajišťuje informační a poradenskou činnost pro mládež, která se týká voleb do Parlamentu ČR, jsme tedy kontaktním místem tuto problematiku. Mohou se na nás obrátit všechna ICM, mladí lidé, pedagogové, veřejnost, tedy všichni, kteří mají chuť se do projektu zapojit.


ICM Jindřichův Hradec z.s.

Michaela Babická

e-mail: info zavináč icmjh.cz
telefon:
+420 722 485 453
www stránky:
www.icmjh.cz
stránky kampaně: www.volby-2017.cz; www.facebook.com/groups/645110135662828/?fref=ts