Evropský týden odborných dovedností 2017

Cílem letošního ročníku Týdne odborných dovedností s heslem objev svůj talent je:

  • oslovit co nejširší veřejnost - rodiče, žáky/studenty, firmy, společnost jako celek a zvýšit tak atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy (OVP),
  • předvést špičkovou úroveň a kvalitu odborného vzdělávání a přípravy a zvýšit tak povědomí o široké škále možností, které OVP poskytuje,
  • zaměřit se na klíčovou roli odborného vzdělávání při podpoře inovací a konkurenceschopnosti v Evropě, a na ukázku toho, jak může přispět ke zlepšení zaměstnatelnosti,
  • vyzdvihnout pozitivní zkušenosti a příležitosti v oblasti odborného vzdělávání,
  • inspirovat žáky, studenty a zaměstnavatele a motivovat je k novému náhledu na OVP.

Podívat se můžete i na video, kde pro Vás má vzkaz evropská komisařka Marianne Thyssen. K vidění zde.

Pro Českou republiku je pověřen koordinací Dům zahraniční spolupráce a slova jeho ředitelky, si můžete přečíst zde.

Týden Evropských dovedností proběhně od 20. do 24. listopadu 2017 a na všechny akce, které jsou do něj v rámci České republiky zapojené, se můžete podívat do interaktivní mapy.

Zahajovací akce

Zahajovací akce na téma Podpora odborného vzdělávání v České republice proběhne dne 20. listopadu 2017. Na akci jsou pozváni zástupci národních autorit zodpovědných za odborné vzdělávání, zaměstnavatelé, odborné školy, vzdělávacích instituce a další subjekty z oblasti odborného vzdělávání.

Soutěž Den odborných dovedností s Erasmem+

Hlavním úkolem soutěže vyhlášené Domem zahraniční spolupráce je příprava návrhu programu a následná realizace akce „Den odborných dovedností s programem Erasmus+“, jehož cílem bude zviditelnění a zvýšení atraktivity sektoru odborného vzdělávání a přípravy a programu Erasmus+. Pravidla soutěže a více informací naleznete zde.

 

 

zdroj: www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/evropsky-tyden-odbornych-dovednosti