19/10/2009 - 02/07/2010
Umut díky své dobré znalosti angličtiny vedl dvakrát týdně anglickou konverzaci pro veřejnost. Zapojoval se do všech prezentačních aktivit ICM Prostějov, velmi zdařilou byla prezentace Řecka na oslavách Dne Evropy v Olomouci, pro niž připravil velký hrnec salátu tzatziky, vymyslel scénku na pódium, kterou zrealizoval spolu se studenty CMG a Benjaminem. Pro aktivity ICM Prostějov připravoval často letáky a navrhl záhlaví pro internetový časopis SVČ Oáza.