Mezinárodní průkazy ISIC, ISIC SCHOLAR a ITIC

 

Zajišťujeme pro vás prodej těchto mezinárodních průkazů


ISIC

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta denní formy studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů.
ISIC je platný ve 127 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 130 000 místech, z toho vás čeká přes 2 200 slev jenom v ČR. ISIC také funguje jako doklad o studiu ve veřejné dopravě v ČR.

ISIC SCHOLAR

ISIC SCHOLAR (Školák) je průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Všichni držitelé průkazu ISIC SCHOLAR tedy mohou využívat stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC. Na žáka i celou rodinu čekají slevy na více než 2 200 místech v ČR a další ve 127 zemích světa. ISIC Školák je také akceptován mnoha institucemi nebo ve veřejné dopravě jako potvrzení věku žáka.

ITIC

Průkaz ITIC je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

Aktuální nabídku slev a výhod na tyto mezinárodní průkazy v České republice i v zahraničí nalezneš na www.isic.cz/slevy.


Kde průkazy koupit?

Mezinárodní průkaz vám rádi vystavíme, obvykle na počkání (do 15 minut), v našem ICM. Stačí, když si přinesete:

Pro zřízení průkazu ISIC:

 • Kompletně vyplněná žádost (ke stažení dole) o vystavení průkazu ISIC potvrzená školou, nesmí být starší víc jak 2 měsíce. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení studia (nebudou akceptovány potvrzení o studiu na samostatném papíře pouze přiloženém k vyplněné žádosti) a podpis žadatele, příp. zákonného zástupce. případě jazykové školy je nutné doložit i originální potvrzení o studiu.
 • Doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

Pro zřízení průkazu ISIC SCHOLAR:

 • Kompletně vyplněná žádost (ke stažení dole) o vystavení průkazu ISIC SCHOLAR s podpisem zákonného zástupce žadatele, nesmí být starší víc jak 2 měsíce
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP nebo pas) i žadatele (OP, pas, rodný list, kartička pojištěnce) 
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

Pro zřízení průkazu ITIC:

 • Kompletně vyplněná žádost (ke stažení dole) o vystavení průkazu ITIC potvrzená školou, nesmí být starší víc jak 2 měsíce. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení školy (to lze nahradit potvrzením o zaměstnání) a podpis žadatele
 • Doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku


Zdroj: www.isic.cz


Žádost ke stažení:

NáhledPřílohaVelikost
dost o průkaz.pdf299.23 KB