Dobrodružství s počítačem 2022

17.10.2022

I letos proběhne soutěž pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd základních škol z Prostějovska. V tomto ročníku budou soutěžící nejen malovat nebo vyhledávat, ale vyzkouší si také projít bludištěm a správně zodpovědět počítačový kvíz.

Soutěž proběhne v úterý 22. listopadu v počítačové učebně Cyrilometodějského gymnázia (Komenského 17, Prostějov) a studovně Informačního centra pro mládež Prostějov. Soutěžící si mohou ukrátit volný čas v prostorách klubu OÁZA.

Po skončení celé soutěže, pravděpodobně kolem 14.00, zveme všechny zúčastněné na slavnostní vyhlašování výsledků v prostorách SVČ Oáza v budově. Vítězné družstvo získá odměnu pro školu, členové vyhodnocených družstev drobné odměny pro sebe.

V případě zájmu mohou vedoucí učitelé zaslat do 11. listopadu 2022 vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu info@icmprostejov.cz s předmětem Dobrodružství s počítačem.

Soutěž se koná za finanční podpory statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.

Přílohy: harmonogram soutěže – aktualizace 15. 11.
              plakát .PDF
              přihláška .DOCX