Evropská unie v otázkách 2023

09.05.2023

Již tradiční květnová soutěž „Evropská unie v otázkách“ přináší novou várku otázek, které prověří nejen znalost EU, ale také se dotkne programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.
Výhercem 3. kola se stal Marcel Čeloud z Chebu.
Hlavní cenu, externí disk, vyhrál Tadeáš Minář z Bílovic.
Gratulujeme!

Letos je pro vás připraveno vždy 5 otázek ve 3 kolech – v každém kole hrajeme o stírací mapy světa, puzzle a další ceny. Navíc po skončení celé soutěže bude ze všech správných odpovědí vylosován výherce hlavní ceny – externího disku.

Pravidla soutěže:

 • Soutěž je určena mladým lidem ve věku 11–25 let.
 • Soutěž probíhá ve třech po sobě jdoucích kolech
  1. kolo 9.–21. května 2023
  2. kolo 22. května – 4. června
  3. kolo 5.–18. června
 • V každém kole čeká na soutěžící 5 otázek – své odpovědi posílejte na e-mail: soutez zavináč icmprostejov.cz s předmětem EU v otázkách. Do textu e-mailu uveďte své jméno, příjmení, věk a město.
 • Po ukončení soutěžního kola bude z došlých správných odpovědí vylosován výherce.
 • Po ukončení celé soutěže bude ze správných odpovědí ze všech kol vylosován výherce hlavní ceny.
 • Soutěžící mohou odpovídat na otázky v každém kole a zvýšit tak svou šanci na výhru hlavní ceny.
 • Výherci budou zveřejněni zde a kontaktování e-mailem, ceny budou zaslány na českou kontaktní adresu.
 • Zasláním odpovědí souhlasíte s podmínkami a zpracováním osobních údajů. Údaje budou použity pouze pro potřeby soutěže a zaslání ceny.

cena do jednotlivých kol – stírací mapa světa, puzzle a další drobnosti

Soutěž se koná za finanční podpory statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.

3. kolo – soutěžní otázky – UKONČENO
5.–18. června

1. otázka

Příští stanice svět je festival příležitostí pro mladé, jehož třetí ročník proběhne 22. června v Praze. Jaké akce jsou v programu naplánované od 14:00?

Správná odpověď:

Workshop "Neplýtváme, vaříme, pomáháme", který nabídne tipy a triky Potravinové banky pro udržitelnější život, a beseda "Studuj, stážuj, vyjeď" o možnostech vyjet do zahraničí na vysoké škole.

https://prististanicesvet.cz/

2. otázka

V pondělí 5. června vyšlo nové číslo časopisu Mozaika, který se věnuje mezinárodnímu vzdělávání v Evropě. Elektronickou verzi si můžete nechat zasílat na e-mail, tištěná je k dostání třeba v našem ICM :)
Jak často magazín vychází?

Správná odpověď:

Je to čtvrtletník.

https://www.dzs.cz/mozaika

3. otázka

Jaký název nese druhá série bankovek eura a proč?

Správná odpověď:

Druhá série bankovek nese název "Europa", protože bankovky zobrazují podobiznu Európy, postavy z řecké mytologie. Ta bankovkám dodává "lidský" rozměr a je od ní samozřejmě také odvozen název našeho světadílu.

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.cs.html#es2-100

4. otázka

Informační síť EUROPE DIRECT zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v regionech. Jedno z infocenter pořádá soutěžní výstavy fotografií, jejichž cílem je ukázat zemi, která momentálně předsedá EU, jak jste ji viděli vy.
Které infocentrum EUROPE DIRECT soutěžní výstavy organizuje a fotografie ze které země můžete využít při podzimním kole soutěže?

Správná odpověď:

Soutěžní výstavu fotografií pořádá EUROPE DIRECT Kroměříž. V druhé polovině roku bude předsednickou zemí EU Španělsko.

Album soutěžních fotek z právě proběhlého kola Švédsko mýma očima – https://www.facebook.com/media/set/?vanity=EdKromeriz&set=a.201707659209936

5. otázka

V roce 2028 bude jednomu z českých měst propůjčen titul Evropské hlavní město kultury. Do soutěže o titul se přihlásila 4 města, aktuálně se rozhoduje mezi dvěma finalisty. Kterými?

Správná odpověď:

Broumov a České Budějovice

Zdroj: např. https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/ea26b5fb-744e-4d00-aac8-83ea0e74d8fa/article/zname-finalisty-souteze-evropske-hlavni-mesto-kult

Výherce 3. kola:

Do druhého kola přišly 4 správné odpovědi.
Výhercem se stal Marcel Čeloud z Chebu, 20 let. Gratulujeme!

2. kolo – soutěžní otázky – UKONČENO
22. května – 4. června

1. otázka

V příštím roce opět proběhnou volby do Evropského parlamentu, které se konají každých pět let už od roku 1979. V jakém termínu se uskuteční?

Správná odpověď:

Evropské volby proběhnou 6.-9. června 2024.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20230424IPR82001/roberta-metsolova-vyzyva-hlasujte-nedopustte-aby-za-vas-volil-nekdo-jiny

2. otázka

V rámci programu Erasmus+ mohou mladí lidé využít řady mezinárodních příležitostí jak u nás, tak po celé Evropě. Program nabízí projekty neformálního vzdělávání, školení, výjezdy, semináře a řadu dalších akcí. Do řady programů se mohou zapojit mladí lidé a pracovníci z mládeží až od 18 let, existuje však jedna akce, kterou mohou podniknout i mladší účastníci.

Jak se tato akce jmenuje a jaké je její věkové rozmezí?

Správná odpověď:

Výměny mládeže se mohou zúčastnit mladí lidé od 13 do 30 let. Díky výměně mládeže se mohou dvě nebo více skupin z různých zemí potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, účastníci získají nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění.

https://www.eurodesk.cz/erasmus-mladez/vymeny-mladeze
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-01/Prilezitost_na_zmenu_mate_ve_svych_rukou.pdf

3. otázka

V srpnu proběhne v Hradci Králové víkendové školení, na kterém můžeš získat inspiraci k realizaci vlastního evropského projektu v rámci Solidárních projektů. Jak se workshop jmenuje?

Správná odpověď:

Od nápadu k projektu

Co je to Solidární projekt?

Projekt vytváří skupina složená z alespoň 5 lidí ve věku od 18 do 30 let, kteří jsou rezidenti ČR. Projekt je financován z programu Evropský sbor solidarity. O financování se žádá 2x ročně, nejbližší kolo výzvy proběhne v říjnu 2023. Můžete se věnovat tématům jako je ochrana životního prostředí, digitalizace, rozvoj kultury, mezigenerační komunikace, podpora inkluze a diverzity ve vašem prostředí. Možností je hodně a záleží jen na vás, jak je využijete.
Více o solidárních projektech naleznete na následujícím odkazu: Solidární projekty.

https://www.dzs.cz/udalost/od-napadu-k-projektu

4. otázka

V roce 1988 byla poprvé udělena Evropským parlamentem tzv. Sacharovova cena, která je určena mimořádným osobnostem, které bojují proti netoleranci, fanatismu a útlaku. Kdo byl Andrej Dmitrievič Sacharov (1921–1989), po němž nese cena své jméno?

Správná odpověď:

Ruský fyzik A. D. Sacharov je vynálezcem vodíkové bomby. Z obav před následky, které by jeho práce mohla na budoucnost lidstva mít, se snažil upozornit na nebezpečí závodu v jaderném zbrojení. Částečného úspěchu se mu podařilo dosáhnout v roce 1963, kdy byla podepsána Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek.

https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/the-prize/andrei-sakharov

5. otázka

Kolik časových pásem prochází státy Evropské unie?

Správná odpověď:

Státy Evropské unie prochází 3 časová pásma (viz. obrázek)

Výherce 2. kola:

Do druhého kola přišlo 21 odpovědí, z toho 19 správných.
Výhercem se stala Johana Dubravová z Prostějova, 16 let. Gratulujeme!


1. kolo – soutěžní otázky – UKONČENO
9.–21. května

1. otázka

Každoročně je v období od května do května následujícího roku vyhlášen tzv. "Evropský rok". V loňském roce se jednalo např. o Evropský rok mládeže, který měl zdůraznit význam evropské mládeže při vytváření lepší budoucnosti, která bude ekologičtější, inkluzivnější a digitálnější.
Jaký Evropský rok začal letos v květnu?

Správná odpověď:

Evropský rok dovedností

https://www.spcr.cz/aktivity/evropske-a-mezinarodni-vztahy/eu-infoservis/16039-den-evropy-zahaji-evropsky-rok-dovednosti-2023
https://euroskop.cz/2023/03/31/evropsky-rok-dovednosti/

2. otázka

EURODESK – Evropská informační síť pro mladé – umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím, které se týkají studia, práce či stáže v zahraničí, cestování, ubytování, dobrovolnictví nebo obecných informací o EU. Od kterého roku je Eurodesk oficiální informační sítí programu Erasmus+ mládež?

Správná odpověď:

Od roku 2014

https://www.dzs.cz/program/eurodesk

3. otázka

Jak se jmenuje nový podcast Euroskopu.cz o zákulisí české evropské politiky?

Správná odpověď:

Tvoříme Evropu

https://euroskop.cz/2023/04/21/zajima-vas-zakulisi-ceske-evropske-politiky-vydavame-prvni-epizodu-podcastu-tvorime-evropu-s-ondrejem-krutilkem/

4. otázka

Na jaké chyby byste si měli dát pozor, pokud malujete (vytváříte) vlajku Evropské unie? Uveďte alespoň jednu.

Správná odpověď:

Vlajka Evropské unie je symbolem EU, zobrazuje kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí. Vlajka je v poměru 2:3 a důležité jsou také poměry vzdáleností na vlajce.

Všechny hvězdy musí být otočeny stejně – dva hroty dolů a jeden nahoru. Hvězdy musejí být rozmístěny podle ciferníku hodin.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Evropsk%C3%A9_unie 

5. otázka

Co je to Europass? Také uveďte 3 jeho součásti.

Správná odpověď:

Europass je jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.

S pomocí Europassu si můžete založit a vést své e-portfolio a do něj vložit:

 • životopis
 • motivační dopis
 • profil a s ním možnost sestavovat portfolia a dostávat personalizované nabídky práce a vzdělávání (příklad portfolia)
 • doklad o studijní nebo pracovní stáži (Europass mobilita)
 • doklad o dobrovolnictví (Europass mobilita pro dobrovolníky)
 • dodatek k osvědčení, který dokládá středoškolskou kvalifikaci a doplňuje výuční list nebo maturitní vysvědčení
 • dodatek k diplomu, který dokládá vysokoškolskou kvalifikaci a doplňuje vysokoškolský diplom
 • dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace a další doklady a certifikáty o tom, co umíte.

https://europass.cz/co-je-europass 

Výherce 1. kola:

Do prvního kola přišlo 8 odpovědí, z toho pouze jedna byla správná.
Výhercem se tedy stal Tadeáš Minář z Bílovic, 14 let. Gratulujeme!

soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz