Soutěž: MOJE VIZE PRO EVROPU? TOHLE CHCI ZMĚNIT!

30.05.2022

Máte vizi pro Evropu? Zapojte se do soutěže u příležitosti Evropského roku mládeže. Je vám 18 až 30 let a víte, kam by se měla Evropa ubírat? Zpracujte svoji vizi v eseji nebo videu a vyhrajte cestu do Bruselu.

Více na stránce:

https://www.dzs.cz/clanek/mate-vizi-pro-evropu-zapojte-se-do-souteze-u-prilezitosti-evropskeho-roku-mladeze