Tvořivá dílna – hromničky

10.01.2023

Tvořivé dílny v roce 2023 budou zaměřeny především na české svátky a tradice – ve středu 1. února si můžete přijít vyrobit svíčku hromničku, která má odvracet veškeré zlo. Naši předkové je zapalovali za bouří, aby stavení ochránily před bleskem a ohněm.

Kdy? ve středu 1. února od 13.30 do 15.30
Kam? do klubu OÁZA do přízemí budovy CMG, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 17

Dobrovolný příspěvěk na materiál je 20 Kč.

Tvořivá dílna koná za finanční podpory statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.

Hromnice jsou přelomovým svátkem, kdy se zima začíná ztrácet sílu a jaro je o kousek blíž. Tradičně se uklízí poslední vánoční ozdoby, končí totiž doba Vánoc, a světí svíčky hromničky, které mají odvracet veškeré zlo. Naši předkové je zapalovali za bouří, aby stavení, chlévy a úrodu ochránily před bleskem a ohněm, k ochraně před těžkou nemocí a nenadálou smrtí.
V katolických kostelech se po svěcení svící koná průvod, při kterém účastníci nesou rozžaté svíce – jako symbol Krista, který má dle starožidovských proroctví představovat světlo národů.

Od zimního slunovratu  (21. prosince) se den prodloužil asi o hodinu a asi dvacet minut.

Tip na výlet v Olomouckém kraji

Poblíž Olomouce mezi obcemi Hlušovice a Chomoutov naleznete památný Hromův dub (mapa). Strom roku 2010, je poslední vzpomínkou na souvislou výsadbu dubů, které zpevňovaly hráze Velkého rybníka založeného v roce 1577. Podle lidové tradice na tomto místě kdysi stávala chýše uhlíře jménem Hrom, který se vzepřel snaze církevního pána (snad biskupa Dietrichsteina) získat jej (neobyčejného siláka, s až zázračnou mocí), do své ozbrojené gardy. Muž původní stavení zapálil a zmizel navždy kdesi v lužním lese.

Pořekadla, pranostiky, pověry

  • Na Hromnice o hodinu více.
  • Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
  • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout!
  • Na Hromnice půl zimy, půl krajíce a půl píce.
  • Na Hromnice únor měkký bývá, udeří pak v březnu velká zima.
  • Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho pak se vleče.
  • Zelené Hromnice znamenají bílé Velikonoce
  • Kdo na Hromnice tancuje, vtipkuje či kleje, přivolává na sebe neštěstí.
  • Na Hromnice by se nemělo šít ani vyšívat – jehla prý přitahuje blesky, a mohla by tak podpálit stavení.