Tvořivá dílna – malování

16.05.2023

Poslední tvořivá dílna před prázdninami bude malovací – na Den dětí budeme vyrábět cestovní hry, putovní kamínky i placky.

Kdy? ve čtvrtek 1. června od 13.30 do 16.00
Kam? do klubu OÁZA do přízemí budovy CMG, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 17

Tvořivá dílna koná za finanční podpory statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku už v roce 1920. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti a ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.

Vyhlášení dne dětí, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1. června 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.


zdroj: wikipedie.cz