Vynášení smrtky

28.03.2022

Město Prostějov obnoví lidovou tradici vynášení Smrtky. Program měl proběhnout již v roce 2020, ale z důvodu pandemie COVID-19 musela být o dva roky odložena.

Akce bude zahájena 4. dubna od 13.30 hodin na náměstí T. G. Masaryka v prostoru před muzeem.

Vynášení Smrtky je určeno zejména školám, školkám a školním družinám, které budou aktivně na programu spolupracovat, ale i široké veřejnosti. Po krátkém úvodu, v režii folklórního souboru Mánes, účastníci vytvoří průvod, jenž projde městem až do Kolářových sadů.

Vybraná škola vyrobí Smrtku, která bude nesena v čele průvodu a následně vhozena do mlýnského náhonu, čímž bude oficiálně přivítáno jaro. Ostatní školy si mohou vyrobit a přinést menší "májíčky" jako symboly přicházejícího jara a naučí se společnou říkanku o utopení Smrtky.

"Jsem ráda, že konečně nic nebrání tomu dlouho plánovanou akci uskutečnit. Věřím, že si ji užijeme v přátelském duchu a vytvoříme tak novou prostějovskou tradici," uvedla s úsměvem náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Zdroj: www.prostejov.eu