Doporučené kontakty na partnerské  weby

Karty ISIC

Chceš ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC nebo IYTC, ale tvoje škola je nepoužívá? Karta se teď dá udělat jenom on-line na webu www.isic.cz, který tě navede.

Co k tomu potřebuješ?

Podrobné info najdeš přímo při On-line objednání průkazu, ale většinou barevnou portrétovou fotografii průkazového formátu (černobílá nebude uznána), pak starší 15 let sken nebo fotografie dokladu totožnosti žadatele, případně zákonného zástupce, (občanského průkazu nebo cestovního pasu), mladší většinou žádost o vystavení průkazu potvrzenou ve škole, a 400 Kč – platit lze kartou, nebo expresním bankovním převodem.

A když už kartu máš, můžeš využívat i digitální ISIC – stačí si naistalovat ALIVE APP.

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice

AICM je neziskovou organizací založenou na bázi občanského sdružení registrovaná Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů dne 7. září 1999. Nejbližšími spolupracujícími partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje Informačního systému pro mládež jsou zejména: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR .

Hlavním cílem činnosti AICM ČR je podpora systémového rozvoje Informačních center pro mládež v České republice. Podpora a pomoc při zakládání nových Informačních center pro mládež v ČR tzn. podávání prvotních informací a následná pomoc při dalších postupech.

Mezi další činnost AICM patří:

  • Prezentace AICM ČR a ICM ČR na výstavách a celostátních akcí způsobem modelového ICM s doprovodnými semináři – Erasmus+, Eurodesk, Infoabsolvent atd.
  • Příprava, realizace a organizování pro členy AICM školení v ČR a stáží v zahraničí
  • Vydávání a distribuce propagačních materiálů AICM
  • Podávání projektů za účelem získání finančních prostředků s možností participace ostatních ICM ČR

Novinky ze světa AICM: