Dobrovolnictví

"Nejprve je třeba říci, že lidé si pomáhají od nepaměti, solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti. Každý z nás je v životě někdy dobrovolníkem."
J. Tošner

Dobrovolnictví již není pro naši společnost neznámým pojmem, přesto mnozí tápou, co to vlastně dobrovolnictví je, jestli něco přináší i samotnému dobrovolníkovi a jestli dobrovolnictví není něco, "co se hodí jen pro osamělé a zakomplexované lidi". Proto se také ICM Prostějov rozhodlo přispět k propagaci dobrovolnictví, a to nejen jako činnosti chvályhodné, kterou bezesporu je, ale také jako činnosti, která přispívá k osobnostnímu a profesnímu rozvoji samotného dobrovolníka.

Proto jsem se také rozhodli vydat aktualizaci brožury "Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)", jejímž cílem je nabídnout všem zájemcům v Olomouckém kraji základní informace o dobrovolnictví a možnostech, jak se do něj mohou přímo ve svém regionu zapojit. Brožura nemá být vyčerpávající encyklopedií, ale průvodcem, který podá základní informace o problematice dobrovolnictví a nasměruje zájemce na další literaturu a zdroje.

Dalším nezanedbatelným cílem je představit ty organizace v kraji, které potřebují pro svou činnost dobrovolníky. Řada z nich by totiž bez pomoci dobrovolníků ani nemohla existovat. Proto je podstatná část brožury věnována přehledu těchto organizací, informacím a fotografiím z jejich činnosti. Těší nás, že o uvedení v aktualizované brožuře projevily zájem i další organizace. Tímto bychom jim všem také chtěli za veškerou spolupráci poděkovat.

za tým ICM Prostějov
Anna Müllerová