Dobrovolnictví

"Nejprve je třeba říci, že lidé si pomáhají od nepaměti, solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti. Každý z nás je v životě někdy dobrovolníkem."
J. Tošner

Dobrovolnictví již není pro naši společnost neznámým pojmem, přesto mnozí tápou, co to vlastně dobrovolnictví je, jestli něco přináší i samotnému dobrovolníkovi a jestli dobrovolnictví není něco, "co se hodí jen pro osamělé a zakomplexované lidi". Proto se také ICM Prostějov rozhodlo přispět k propagaci dobrovolnictví, a to nejen jako činnosti chvályhodné, kterou bezesporu je, ale také jako činnosti, která přispívá k osobnostnímu a profesnímu rozvoji samotného dobrovolníka.

Proto jsem se také rozhodli vydat aktualizaci brožury "Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)", jejímž cílem je nabídnout všem zájemcům v Olomouckém kraji základní informace o dobrovolnictví a možnostech, jak se do něj mohou přímo ve svém regionu zapojit. Brožura nemá být vyčerpávající encyklopedií, ale průvodcem, který podá základní informace o problematice dobrovolnictví a nasměruje zájemce na další literaturu a zdroje.

Dalším nezanedbatelným cílem je představit ty organizace v kraji, které potřebují pro svou činnost dobrovolníky. Řada z nich by totiž bez pomoci dobrovolníků ani nemohla existovat. Proto je podstatná část brožury věnována přehledu těchto organizací, informacím a fotografiím z jejich činnosti. Těší nás, že o uvedení v aktualizované brožuře projevily zájem i další organizace. Tímto bychom jim všem také chtěli za veškerou spolupráci poděkovat.

za tým ICM Prostějov
Anna Müllerová

V České republice se můžete stát nejen dobrovolníkem, který pomáhá pravidelně, ale je zde i řada příležitostí, kdy můžete pomáhat jednorázově, například:

Sbírka potravinwww.sbirkapotravin.cz

  • jarní kolo 13. dubna 2024; podzimní kolo obvykle v listopadu
  • Den solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem – darem trvanlivých potravin a drogerie.
  • Úkolem dobrovolníků je informovat, rozdávat letáčky, vybírat potraviny a drogistické zboží od dárců a skládat ho do krabit k odvozu.
  • Registrace on-line, akce je řízena koordinátorem.

Ukliďme Českowww.uklidmecesko.cz

  • jarní úklidový den bude v sobotu 6. dubna, podzimní úklidový den pak v sobotu 21. září 2024
  • Dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Úklid můžete sami zorganizovat, nebo se jen zapojit jako dobrovolníci do již naplánované akce.
  • Úkolem dobrovolníka je být v kontaktu s organizátorem úklidu, kterého se chce zúčastnit, přijít na sraz, seznámit se s bezpečnostními pokyny a uklidit co nejvíc odpadu :)

72 hodinwww.72hodin.cz

  • 10.–13. října 2024
  • Tři dny plné aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Můžete například vymyslet úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte…

Zapojte se s námi!

Duben je měsíc plný dobrovolnických příležitostí – s námi můžete třeba ozvláštnit den dětem z Dětského domova v Prostějově. Zapojte se také do celorepublikové akce Dny dobrovolnictví.