Infopoint Eurodesku

přinášíme vám zimní číslo našeho magazínu, které jsme věnovali celoživotnímu vzdělávání.
Dozvíte se, proč je motivace zásadní pro další vzdělávání dospělých a jaký zájem učit se nové dovednosti mají Češi v porovnání s jinými národy. Představujeme inspirativní mezinárodní projekty i činnost neziskové organizace Elpida, která podporuje seniory v...