Časopis MOZAIKA

22.01.2024

Milé čtenářky a čtenáři Mozaiky,

s velkou radostí vám přinášíme první letošní vydání našeho magazínu. V jarním čísle se věnujeme aktuálnímu tématu evropských hodnot, které nabývá na významu díky letošním volbám do Evropského parlamentu a dvacátému výročí členství Česka v Evropské unii.

Dozvíte se, jak volby a občanskou angažovanost vnímá mladá generace, a jak její vyšší zapojení do veřejného dění podporují evropské instituce i řada inspirativních českých projektů, jako je Rozhoduj o Evropě neziskové organizace EUTIS nebo O nás s námi organizace Agora Central Europe.V rubrice Jak na to, zjistíte, jak aktivní občanství podporuje evropský program Erasmus+ nebo soutěž DiscoverEU vyhlašovaná Evropskou komisí. Svou perspektivu na přínos členství v EU pro Česko a s ním spojené příležitosti pro mladé lidi, představuje vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, Monika Ladmanová.

Děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme podnětné čtení,
redakce čtvrtletníku Mozaika

www.eurodesk.cz/casopis-mozaika

Milí čtenáři Mozaiky,

přinášíme vám zimní číslo našeho magazínu, které jsme věnovali celoživotnímu vzdělávání.
Dozvíte se, proč je motivace zásadní pro další vzdělávání dospělých a jaký zájem učit se nové dovednosti mají Češi v porovnání s jinými národy. Představujeme inspirativní mezinárodní projekty i činnost neziskové organizace Elpida, která podporuje seniory v aktivním životě už přes dvacet let.
V rubrice Jak na to, zjistíte, jak vzdělávání dospělých podporuje evropský program Erasmus+ nebo online komunita EPALE. Členem této komunity je i Martin Dobeš, který v našem rozhovoru vysvětluje, proč je důležité přesvědčit českou společnost o hodnotě celoživotního vzdělávání.

Přejeme vám inspirativní počtení a mnoho úspěchů v roce 2024.
Redakce čtvrtletníku Mozaika

www.eurodesk.cz/casopis-mozaika