Literární soutěž Kolébka

26.05.2023

Cílem literární soutěže Kolébka je napsat povídačku, která se vztahuje k Olomouckému kraji, která bude tak chytlavá, že se stane městskou legendou. A co je to literární žánr povídačka? Povídání, pověst, povídka, pohádka, bajka, báchorka, smyšlenka, tlach, žvást, výmysl, klep – dalo by se říci i "Jedna paní povídala". A takovou povídačku hledáme: povídačku, která čtenáře rozesměje, dojme, znejistí, či vystraší, ale v každém případě jej zaujme natolik, že ji bude chtít vyprávět dál.

Základní pravidla:

  • Soutěž probíhá od 1. 4. 2023 do 10. 8. 2023 (včetně).
  • Každý soutěžící se může zapojit pouze s jednou povídačkou na motiv Olomouckého kraje, napsanou v českém jazyce, s maximálním počtem 9 000 znaků (včetně mezer).
  • Zapojit se může každý bez ohledu na věk. U vyhodnocování budou brány v úvahu věkové rozdíly mezi soutěžícími a nebude přihlíženo ke gramatickým chybám.
  • Oceněni budou sotěžící až do 10. místa.
  • Více na https://kolebka.one/soutez

Deset nejlepších povídaček vznikne v podobě audioknihy.
A co se hodnotí? Originalita, námět, výstižnost.

Více o literární soutěži na www.kolebka.one; https://www.facebook.com/kolebka.knihy