Soutěž Neházej Fryntu do žita!

03.03.2023

Soutěž pro předškoláky, žáky a studenty všech typů škol, dospělé amatéry i seniory – inspirujte se kterýmkoli dílem či zajímavým osudem Emanuela Frynty. Pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video a vyhrajte finanční odměnu.

Městská knihovna Dobříš vyhlašuje

literárně-výtvarnou soutěž pro děti i dospělé
ke 100. výročí narození básníka Emanuela Frynty

Inspirujte se kterýmkoli dílem či zajímavým osudem Emanuela Frynty. Pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video... Dopište pokračování, napište variaci či napište vlastní báseň či příběh; ilustrujte některý z jeho textů, natočte mu blahopřání k narozeninám, zamyslete se nad odkazem a významem jeho díla pro dnešní společnost...

Pro výtvarné práce doporučujeme formát A4 – A1, pro literární rozsah ¼ – 2 strany strojopisu, formát ani rozsah není určen závazně.

Podmínky soutěže:

 1. práce jsou přijímány do neděle 30. dubna. 2023
 2. přijímáme pouze amatérské práce, které ještě nebyly oceněny v jiné soutěži ani publikovány
 3. je nutno čitelně vyplnit a odevzdat přihlášku do soutěže (ke stažení na www.knihovnadobris.cz nebo v příloze článku)
 4. literární práce posílejte, prosím, jako PŘÍLOHU EMAILU, přihlášku přiložte
 5. máte-li závažný důvod, proč nemůžete poslat vaši práci elektronicky (např. malé děti), přijmeme i rukopis. Též je možné (např. z důvodů umělecké úpravy) rukopis dodat navíc.
 6. výtvarné práce odevzdávejte osobně (během výpůjční doby nebo po dohodě) nebo zasílejte na adresu
  Městská knihovna Dobříš
  Školní 36, 263 01
  Dobříš
  PRÁCI ČITELNĚ OZNAČTE SVÝM PŘÍJMENÍM NA ZADNÍ STRANĚ a přihlášku přiložte
 7. soutěžní práce zůstávají majetkem Městské knihovny Dobříš
 8. MěK Dobříš si vyhrazuje právo uvádět v tisku a jiných médiích jména výherců
 9. MěK Dobříš si vyhrazuje právo fotografovat soutěžní práce i výherce a zveřejnit foto v médiích v souvislosti se zmínkou o soutěži, nevyjádří-li výherce (v případě dětí jejich zákonný zástupce) písemně zákaz fotografování či zveřejněním
Ceny:

V každé kategorii – literární i výtvarné – oceníme 3 nejlepší práce a udělíme 3 finanční ceny.
Hodnota 1. ceny je 3 000,- Kč, dále pak 2 000,- Kč a 1 000,- Kč.
Vyhrazujeme si právo některou cenu neudělit či rozdělit v závislosti na kvalitě soutěžních prací.

V případě jiného než osobního odevzdání práce: neobdržíte-li email, potvrzující přijetí, napište na knihovna.dobris zavináč seznam.cz!

Slavnostní vyhlášení vítězů obou částí soutěže proběhne na akci "DEN PRO EMANUELA FRYNTU" v Městské knihovně Dobříš ve čtvrtek 8. června 2023 od 17 hodin. Na tuto akci jsou tímto předem zváni všichni soutěžící; vítěze budeme kontaktovat předem.
Vítězné literární i výtvarné práce budou prezentovány na této akci, nejlepší výtvarné práce pak budou vystaveny v Městské knihovně Dobříš.

soutěž pořádá:

Městská knihovna Dobříš
www stránky: www.knihovnadobris.cz